แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจอง
 
 

การเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะโดยเครื่องบิน สนามบินที่สะดวกที่สุดคือสนามบินหาดใหญ่ เพื่อให้การเดินทางของท่านสะดวกอย่างต่อเนื่อง Lipe Ferry ให้บริการรถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่, โรงแรมในหาดใหญ่ ไปยังท่าเรือปากบารา

  • หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
  • ท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ให้บริการรถ 4 แบบ

  • รถตู้แบบจอยกรุ๊ป 12 ที่นั่ง ธรรมดา 200 บาท / ที่นั่ง / เที่ยว
  • รถตู้แบบจอยกรุ๊ป 10 ที่นั่ง VIP 300 บาท / ที่นั่ง / เที่ยว
  • รถแท็กซี่แบบเหมา 1,600 - 2,000 บาท / คัน /เที่ยว 
  • รถตู้แบบเหมา 2,000 - 2,200 บาท / คัน / เที่ยว

ขาไปแบบจอยกรุ๊ป

ให้บริการวันละ 3 เที่ยว 

08.30 น. , 09.30 น., 11.30 น. จากสนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา

รถรับ 09.30 น

     
โรงแรม/ตัวเมือง รถรับ 08.00 น.

ภายในหาดใหญ่

ดอนเมือง SL702 07.25 น.

Lion air

ดอนเมือง FD3102 08.05 น.

Air asia

สุวรรณภูมิ VZ320 08.20 น.

Thai vietjet

สุวรรณภูมิ WE259 08.30 น.

Thai smile

ดอนเมือง FD3116 08.45 น.

Air asia

     

 

รถรับ 11.30 น.

 

   
ดอนเมือง FD3106 10.05 น.

Air asia

ดอนเมือง DD502 10.25 น.

Nok air

ขอนแก่น FD3501 10.40 น.

Air asia

ภูเก็ต PG298 10.50 น.

Bangkok Air

สุวรรณภูมิ

VZ360 10.50 น. Thai vietjet

** พนักงานขับรถจะโทรหาลูกค้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน **

 

ขากลับแบบจอยกรุ๊ป

ให้บริการวันละ 2 เที่ยว 

11.30 น., 13.30 น. จากท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

รถรับ 11.30 น

       
ตัวเมืองหาดใหญ่ ถึงเวลา 14.00 น.

ภายในหาดใหญ่

 
สุวรรณภูมิ

WE262

15.00 น. Thai smile  

สุวรรณภูมิ

VZ363 15.25 น. Thai vietjet  
ดอนเมือง FD3109 16.05 น.

Air asia

 
ดอนเมือง SL715

16.30 น.

Lion air  

ดอนเมือง

FD3115 16.35 น. Air asia  

รถรับ 13.30 น

     
ตัวเมืองหาดใหญ่ ถึงเวลา 16.00 น.

ภายในหาดใหญ่

สุวรรณภูมิ WE266 17.10 น.

Thai smile

สุวรรณภูมิ VZ323 17.25 น.

Thai vietjet

เชียงใหม่ FD158 17.40 น.

Air asia

สุวรรณภูมิ VZ327 18.45 น.

Thai vietjet

ดอนเมือง

DD507 18.55 น. Nok air
ดอนเมือง FD3111 20.00 น.

Air asia

ดอนเมือง SL719 20.10 น.

Lion air

สุวรรณภูมิ VZ329 20.55 น.

Thai vietjet

ดอนเมือง

SL721 21.10 น. Lion air
ดอนเมือง SL725 22.00 น.

Lion air

พาเที่ยวตัวเมืองก่อนส่งสนามบินบวกเพิ่ม 700 บาท / รถ 1 คัน

 

เที่ยวไป 

ขึ้นรถตู้

ขึ้นเรือ

09.30 น. 

11.30 น. (สปีดโบ้ท)

11.30 น.

13.30 น. (สปีดโบ้ท)

เที่ยวกลับ

ขึ้นเรือ

ขึ้นรถตู้

09.30 น.  (สปีดโบ้ท)

11.30 น. 

11.30 น.  (สปีดโบ้ท)

13.30 น. 

 

บริการรถเหมา

Taxi (รถเก๋ง)

เที่ยวละ 1,600 บาท 3 ที่นั่ง

Taxi (ฟอจูนเนอร์)

เที่ยวละ 2,000 บาท 5 ที่นั่ง

รถตู้ 13 ที่นั่ง

เที่ยวละ 2,000 บาท 12 ที่นั่ง

รถตู้ VIP

เที่ยวละ 2,200 บาท 10 ที่นั่ง

จองรถเหมาเลือกเวลาขึ้นรถได้เอง แวะซื้อของ แวะรับประทานอาหารได้ 

ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตเวลาของรอบเรือและไฟล์บินที่ลูกค้าได้ทำการจองไว้