แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจอง
 
 
     จ.สตูล ไม่มีเส้นทางรถไฟ การเดินทางด้วยรถไฟ ต้องไปลงที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ สามารถเดินทางไปกับขบวนรถไฟ ได้หลายขบวน จากนั้นนั่งรถสองแถว ไปยัง คิวรถตู้ (ตลาดเกษตร) แล้วรอขึ้นรถตู้โดยสารสาย หาดใหญ่ - ปากบารา รถตู้วิ่ง 2 ชม. โดยประมาณ จอดปลายทางที่ท่าเรือ เข้าไปดูรายละเอียดได้ทีี่ http://www.railway.co.th/

เลขขบวน ประเภทรถ ต้นทาง - ปลายทาง ออกเวลา ถึงหาดใหญ่เวลา
171 รถเร็ว กรุงเทพฯ - สุไหโก-ลก 13:00 05:36
35 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45 06:27
37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ยะลา 15:10 07:13
169 รถเร็ว กรุงเทพฯ - ยะลา 15:35 09:07
41 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ยะลา 22:50 12:27

 

เลขขบวน ประเภทรถ ต้นทาง - ปลายทาง ออกเวลา ถึงหาดใหญ่เวลา
171 รถเร็ว กรุงเทพฯ - สุไหโก-ลก 13:00 05:36
35 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45 06:27
37 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ยะลา 15:10 07:13
169 รถเร็ว กรุงเทพฯ - ยะลา 15:35 09:07
41 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ - ยะลา 22:50 12:27

 

หมายเหตุ : รถไฟ มักไม่ตรงเวลา ควรพิจารณาและติดตามข่าวจากการรถไฟ เรื่องเส้นทางให้ละเอียด